POSEIDON-1

Hygienassistenten Poseidon.
En svensk innovation för mänskligare vård.

Poseidon är världens första hygienassistent. Egentligen är det en intelligent duschlösning, som på ett unikt sätt hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.

En seger för den personliga integriteten.

De flesta tänker nog inte på att den personliga hygienen innebär utmaningar för personer med rörelsehinder. Att vara beroende av assistans kan i värsta fall inverka negativt på självkänslan och upplevelsen av personlig integritet.

Idén bakom Poseidon är att ge rörelsehindrade personer möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden. Lösningen riktar sig till användare som har partiell mobilitet på grund av neurologisk skada eller enbart beroende på hög ålder. Med hjälp av hygienassistenten Poseidon blir tvättupplevelsen någonting positivt. En privat stund att se fram emot – ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.

Avlastar vårdpersonalen och motverkar fallolyckor.

Tunga lyft och stress sliter tyvärr på personalen inom vårdsektorn, och bidrar i hög grad till sjukskrivningar och i förlängningen personalbrist. Även när vården sker i hemmet finns det utmaningar. Här sker många av fallolyckorna, och en stor del av dem äger rum i badrummet.

Med hjälp av Poseidon kan vårdpersonal och anhörigvårdare minska risken för halkolyckor på våta golv, och undvika tunga lyft som kan orsaka skador på till exempel rygg och nacke. I debatten om arbetsmiljöfrågor är Poseidon ett inspirerande exempel på hur innovativ teknik kan förbättra vardagen i vården.

Bidrar till bättre ekonomi i vården.

Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och ett samhälle där alla måste ta ansvar för att resurserna används mer hållbart. Hygienassistenten Poseidon är en konkret lösning som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – det mänskliga, miljömässiga och ekonomiska.

Behovsanalyser av Stockholms Läns Landsting har visat att Poseidon kan spara upp till 10 minuters vårdtid per vårdtagare och avdelning. Lägg därtill att vatten och energi förbrukas på ett mer kontrollerat sätt, och att exponeringen mot tunga lyft och risken för halkolyckor minskar. På sikt kan det innebära stora besparingar för samhället.