Innovationer för livskvalitet! 

Robotics Care AB grundades 2013 av innovatören Thomas Ryberg i syfte att utveckla och kommersialisera Poseidon. På kort tid har Robotics Care AB byggt upp viktiga samarbeten inom relevanta sektorer, och stärkt positionen som innovationsföretag med fokus på livskvalitetsförbättrande lösningar.

Poseidon har väckt ett stort och seriöst intresse hos många aktörer. Inte minst på kundsidan, där kommuner och landsting utgör de primära målgrupperna. Bakom innovationen står Robotics Care AB med stöd av följande projektfinansiärer:

• Almi
• Forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland
• Hjälpmedelsinstitutet
• Jimmy Dahlstens fond
• Länsstyrelsen i Västmanland
• Norrbacka Eugenia stiftelsen
• Robotdalen
• Vinnova

Visionen blir verklighet 2016

Inom ramen för utvecklingsarbetet anlitar Robotics Care AB flera tillverkande företag och konsultbolag. Projektet samverkar även med fyra universitet och forskningscentra, liksom kommuner och sjukhus. Tester och verifiering sker kontinuerligt i samarbete med privata och offentligt ägda äldreboenden, kommuner och sjukhus. Vid tryckningen av denna folder (hösten 2015) har projektet nått prototypstadie 4 och förberedelserna för nästa steg pågår. Poseidon planeras att premiärvisas som kliniskt testad och CE-märkt produkt i slutet av 2016.

Vill du veta mer: