Robotics Care

Poseidon utvecklas i Robotdalen

Poseidon är ett av många projekt som just nu utvecklas med stöd från Robotdalen. Ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Robotdalen tar robotinnovationer hela vägen ut på marknaden. De fokuserar på nya tekniska lösningar...