Personlig integritet och tryggare arbetsmiljö

Poseidon är en intelligent dusch som underlättar för både äldre personer och rörelsehindrade att med ökad integritet kunna ta en dusch och själva sköta sin hygien. Det blir ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.Med hjälp av Poseidon kan vårdpersonal och anhörigvårdare undvika tunga lyft som kan orsaka skador på rygg och nacke, och minska risken för t ex halkolyckor på våta golv.