Poseidon är utvecklat i nära samarbete med både användare, vårdgivare, kommuner och landsting samt universitetet och högskola.

Christer Petersson, Forskningsdirektör Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd

”Hygienroboten är en unik innovation som löser tydliga behov. Produkten sparar pengar och personal inom vården, men den stora fördelen är att brukaren kommer att uppleva ökad integritet och större självständighet. Beslutet att stödja detta projekt var enkelt.”

Maria Gill, sjuksköterska

”Med utgångspunkt från de användartester som redan gjorts är jag är övertygad om att så gott som alla kommer att föredra hygienroboten istället för att bli tvättade på traditionellt sätt.”


Mats Rundkvist, strateg välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås Stad

”Västerås stad har under lång tid följt utvecklingen av Poseidon och vi tror att lösningen har stor potential att göra väsentlig skillnad – för både individer och verksamheter.”