Våra användare

Funktionshindrade
Äldre

 

Våra produkter

Freja
Poseidon

 

Finansiering

EIT Digital/EU

 

Kontakt

Telefon
E-post

HYGIENASSITENTEN FREJA

Freja är världens enda hygienassistent för hemmabruk. En banbrytande innovation som hjälper rörelsehindrade och sköra äldre att på egen hand sköta sin personliga hygien. Freja är utvecklad av samma kompetensteam som skapade Poseidon, världens allra första hygienassistent, som idag används inom både sjukvård och äldrevård. Produktutveckling av hygienassistent Freja har delvis finansierats av EIT Digital/EU.

FREJA – ännu en seger för den personliga integriteten.
För personer med rörelsehinder kan den personliga och intima hygienen vara ett stort bekymmer. Att dessutom vara tvungen att få hjälp av andra kan bidra till otrygghet och upplevas som ett intrång i den personliga integriteten.
Freja är en automatiserad hygienassistent som är skapad för en enda sak: Att ge rörelsehindrade och sköra äldre helt nya möjligheter att på egen hand sköta sin personliga hygien där tryggheten är som störst – i hemmet.

Freja är en vidareutveckling av hygienassistenten Poseidon, som väckt stor uppmärksamhet internationellt och är väl beprövad i professionella vårdmiljöer. Tillsammans bildar Freja och Poseidon ett unikt koncept för automatiserade dusch- och spalösningar som förbättrar livskvaliteten för de mest behövande. Givetvis kan Freja anslutas digitalt för monitorering på distans.

Stabilt och säkert lyft in och ut

FREJA – främjar både säkerhet och livskvalitet
Upp till 40 procent av fallolyckorna i hemmet äger rum i badrummet, och risken för olyckor och skador är stor även för anhöriga och hemtjänstpersonal som ofta behöver hjälpa till. Tack vare Freja kan risken för halkolyckor på våta golv minimeras, liksom rygg- och nackskador på grund av tunga lyft. Att avsevärt förbättra självständigheten och den fysiska säkerheten i hemmet är ett viktigt steg mot förhöjd livskvalitet, där duschupplevelsen dessutom blir en välkommen njutning istället för ett orosmoment.

FREJA – bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle
Andelen äldre i samhället ökar stadigt och det finns både mänskliga och ekonomiska motiv för att skapa bättre förutsättningar för säker vård i hemmet. Konceptet Freja möter dessa behov och bidrar dessutom miljömässigt till att vatten och energi förbrukas på ett mer kontrollerat sätt. Lägg därtill möjligheten att integrera Freja i ett digitalt system för vård på distans och vi får en ekvation där alla blir vinnare – hela vägen från individ och anhöriga till hemtjänst och huvudmän. Som koncept bygger Freja på en transparent affärsmodell med hyresavtal som även inkluderar installation, drift och underhåll. Kunden slipper binda kapital i utrustning, och det är enkelt att budgetera och göra kostnadsuppföljningar.

Senaste nyheterna

Okategoriserad, Produkter, Technology

För personer med rörelsehinder kan den personliga hygienen vara ett stort bekymmer. Att ...

Läs mer
Okategoriserad

Robotics Care inleder marknads- och försäljningssamarbete med Milcross Medtech. Milcross...

Läs mer
Okategoriserad

Robotics Care inleder distributions- och installations-samarbete med Roux Healthcare. Roux...

Läs mer
Okategoriserad

Världen första digitala hygien assistent Freja har kommersiellt lanserats idag. Se den k...

Läs mer

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION