Milcross Medtech tecknar avtal för Freja & Poseidon

Robotics Care inleder marknads- och försäljningssamarbete med Milcross Medtech.

Milcross Medtech fokuserar på unika patenterade tekniska lösningar inom Assistive Health Tech och Medtech och kommer initialt att marknadsföra och sälja Freja & Poseidon i Sverige och Finland.

Avtal med Roux Healthcare om Distribution och Installation av Freja & Poseidon

Robotics Care inleder distributions- och installations-samarbete med Roux Healthcare.

Roux Healthcare levererar allt från certifierat underhåll av avancerad medicinsk teknik till renovering och reparation av exempelvis sjukhussängar och rullstolar. Roux Healthcare stödjer även offentliga och privata hälso- och sjukvårdsaktörer med såväl inköp och logistik som med finansiering via hyra eller leasing. Roux Healthcare kommer i första hand att jobba med montering, installation, service och underhåll av Poseidon och Freja.

ACT Medical tecknar Agentavtal för Freja & Poseidon

Robotics Care inleder marknads- och försäljningssamarbete med ACT Medical. ACT Medical erbjuder hjälpmedel till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

ACT Medical återförsäljer sedan tidigare hjälpmedel inom bland annat stolförflyttning, uppresningshjälp, måltidsassistans och transporthjälpmedel och kommer nu även att återförsälja Poseidon och Freja.

Freja Pressmeddelande – Bryssel

Tanken bakom FREJA är att hjälpa funktionshindrade att ta hand om sin personliga hygien under säkra förhållanden. Lösningen riktar sig till användare som lider av partiell rörlighet på grund av neurologiska skador eller bara genom ålderdom.

FREJA-hygienroboten gör duschen till en positiv upplevelse. Ett privat ögonblick att se fram emot och ett lyft för personlig värdighet och livskvalitet. Det ergonomiskt designade sätet styrs med avancerad programvara, sensorer och motorer. Sätet är förlängt och sänkt så att användaren kan sitta bekvämt. Sittdynan är i två delar och det bekväma ryggstödet är tillräckligt högt för att ge stöd och hög komfort. Fotstödet är utformat för att göra det möjligt för vandrare och rullstolar att komma nära. Sätet lyfts in i duschutrymmet med en mjuk, kontrollerad rörelse utan att användare eller vårdpersonal behöver gå på ett vått, halt golv.

Läs mer i pressmeddelandet

 

 

Måsta Ängs akademiska vård- och omsorgsboende satsar på version 2 av Poseidon

Måsta Äng är en av Sveriges mest progressiva omsorgsbodenden, en mötesplats för boende, anhöriga, personal, studenter, lärare, forskare, äldre personer och innovatörer inom området äldreomsorg. Måsta ger förutsättningar för kompetenshöjning, samproduktion och kvalitetsutveckling i såväl vård- och omsorgsverksamhet som i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Viktor Hård områdeschef vård och omsorgsboende på Eskilstuna kommun lyfter fram vikten av ny välfärdsteknik. Det finns stora förhoppningar på Poseidon version 2 på Måsta Äng, enligt Viktor. Den nya versionen av Poseidon har potential att lösa flera problem simultant i en duschsituation för brukaren och för vårdgivare. Detta är en förutsättning för att välfärdsteknik ska fungera på ett tillfredställande sätt.

SR: Det kändes blött och tryggt

Unik dusch invigdes på Resurscentrum av Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad.

– Det handlar om att underlätta i människors vardag och bevara deras integritet. Man kan välja det här som ett alternativ, för det är en väldigt intim situation att få hjälp med att duscha och kan man då visa att det här finns så tror jag att det här kommer att bli jättebra för våra kunder, säger hon.

Lyssna och läs SR hela intervju med Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

SVT: Världsunik duschrobot testas i Karlstad

Nu ska personer med fysiska funktionshinder i Karlstad kunna duscha utan hjälp av personal. En intelligent dusch ska testas under ett års tid.
– Det är för brukarens personliga integritet, att man ska slippa ha personal som tvättar en, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs hela artikeln här

Poseidon på plats i Karlstad

Nu är den på plats, den intelligenta duschen som gör det lättare för personer med funktionshinder att kunna duscha själv utan att behöva hjälp. Marléne Kopparklint Lund, ordförande vård- och omsorgsnämnden provade den nya unika duschen vid Resurscentrum.

Karlstad kommun kommer att ha ett samarbete med Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet som kommer att studera hur Poseidon upplevs av både de som använder duschen och personal inom omsorgen.

Klicka här för att läsa hela artikeln