Världens enda hygienassistent för hemmabruk ökar äldres självständighet och integritet

För personer med rörelsehinder kan den personliga hygienen vara ett stort bekymmer. Att vara beroende av hjälp från exempelvis hemtjänstpersonal för att kunna duscha upplevs av många som ett intrång i den personliga integriteten. En svensk innovation ger sköra äldre och rörelsehindrade självständigheten tillbaka.

I dagsläget behöver 65 000 äldre hjälp med att sköta sin personliga hygien i hemmet. Om fem år väntas antalet ha ökat till 100 000. Det är inte ovanligt att hemtjänsten endast beviljar hjälp med dusch en till tre gånger i veckan och många äldre upplever det som frustrerande att inte kunna sköta sin hygien så som de önskar.

Andelen äldre i samhället ökar stadigt och det finns både mänskliga och ekonomiska motiv för att skapa bättre förutsättningar för säker vård i hemmet, för både den äldre och personalen. Vi har utvecklat en lösning som minimerar risken för halkolyckor på våta golv, liksom rygg- och nackskador på grund av tunga lyft, säger Daniel Rumack, säljansvarig på Robotics Care. Företaget

som har utvecklat den automatiserade hygienassistenten Freja, som ger rörelsehindrade och sköra äldre möjlighet att på egen hand sköta sin hygien i hemmet.

Nya möjligheter att självständigt hantera personlig hygien Robotics Care grundades 2013 av Thomas Ryberg, efter att hans då 90-åriga mor hade jobbiga upplevelser från den duschassistans hon hade rätt till. Både integriteten och hygienen blev lidande, på grund av stor rotation av personal och ibland uteblivna besök. Thomas sökte efter ett hjälpmedel där hans mor på ett säkert sätt själv kunde sköta sin personliga hygien. Det fanns inget på marknaden och då bestämde han helt enkelt sig för att utveckla ett robotduschsystem.

Med hjälp av en Freja i badrummet, får äldre nya möjligheter att själva sköta sin personliga hygien. Freja är en vidareutveckling av Poseidon, som används i professionella vårdmiljöer. 

Att kunna sköta sin hygien på egen hand och utifrån sina egna önskemål
har stor betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. Det här är en del av lösning på utmaningen med ett ökat antal äldre och mindre personella resurser i hemtjänst och omsorg, säger Daniel Rumack. 

Pilotprojekt

Robotics Care har just nu pilotprojekt i flera kommuner där de erbjuder duschen som ett alternativ till duschhandräckning i det egna hemmet, och dialog förs med fler kommuner om ytterligare expandering.

Milcross Medtech tecknar avtal för Freja & Poseidon

Robotics Care inleder marknads- och försäljningssamarbete med Milcross Medtech.

Milcross Medtech fokuserar på unika patenterade tekniska lösningar inom Assistive Health Tech och Medtech och kommer initialt att marknadsföra och sälja Freja & Poseidon i Sverige och Finland.

Avtal med Roux Healthcare om Distribution och Installation av Freja & Poseidon

Robotics Care inleder distributions- och installations-samarbete med Roux Healthcare.

Roux Healthcare levererar allt från certifierat underhåll av avancerad medicinsk teknik till renovering och reparation av exempelvis sjukhussängar och rullstolar. Roux Healthcare stödjer även offentliga och privata hälso- och sjukvårdsaktörer med såväl inköp och logistik som med finansiering via hyra eller leasing. Roux Healthcare kommer i första hand att jobba med montering, installation, service och underhåll av Poseidon och Freja.

ACT Medical tecknar Agentavtal för Freja & Poseidon

Robotics Care inleder marknads- och försäljningssamarbete med ACT Medical. ACT Medical erbjuder hjälpmedel till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

ACT Medical återförsäljer sedan tidigare hjälpmedel inom bland annat stolförflyttning, uppresningshjälp, måltidsassistans och transporthjälpmedel och kommer nu även att återförsälja Poseidon och Freja.

Freja Pressmeddelande – Bryssel

Tanken bakom FREJA är att hjälpa funktionshindrade att ta hand om sin personliga hygien under säkra förhållanden. Lösningen riktar sig till användare som lider av partiell rörlighet på grund av neurologiska skador eller bara genom ålderdom.

FREJA-hygienroboten gör duschen till en positiv upplevelse. Ett privat ögonblick att se fram emot och ett lyft för personlig värdighet och livskvalitet. Det ergonomiskt designade sätet styrs med avancerad programvara, sensorer och motorer. Sätet är förlängt och sänkt så att användaren kan sitta bekvämt. Sittdynan är i två delar och det bekväma ryggstödet är tillräckligt högt för att ge stöd och hög komfort. Fotstödet är utformat för att göra det möjligt för vandrare och rullstolar att komma nära. Sätet lyfts in i duschutrymmet med en mjuk, kontrollerad rörelse utan att användare eller vårdpersonal behöver gå på ett vått, halt golv.

Läs mer i pressmeddelandet

 

 

Måsta Ängs akademiska vård- och omsorgsboende satsar på version 2 av Poseidon

Måsta Äng är en av Sveriges mest progressiva omsorgsbodenden, en mötesplats för boende, anhöriga, personal, studenter, lärare, forskare, äldre personer och innovatörer inom området äldreomsorg. Måsta ger förutsättningar för kompetenshöjning, samproduktion och kvalitetsutveckling i såväl vård- och omsorgsverksamhet som i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Viktor Hård områdeschef vård och omsorgsboende på Eskilstuna kommun lyfter fram vikten av ny välfärdsteknik. Det finns stora förhoppningar på Poseidon version 2 på Måsta Äng, enligt Viktor. Den nya versionen av Poseidon har potential att lösa flera problem simultant i en duschsituation för brukaren och för vårdgivare. Detta är en förutsättning för att välfärdsteknik ska fungera på ett tillfredställande sätt.

SR: Det kändes blött och tryggt

Unik dusch invigdes på Resurscentrum av Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad.

– Det handlar om att underlätta i människors vardag och bevara deras integritet. Man kan välja det här som ett alternativ, för det är en väldigt intim situation att få hjälp med att duscha och kan man då visa att det här finns så tror jag att det här kommer att bli jättebra för våra kunder, säger hon.

Lyssna och läs SR hela intervju med Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

SVT: Världsunik duschrobot testas i Karlstad

Nu ska personer med fysiska funktionshinder i Karlstad kunna duscha utan hjälp av personal. En intelligent dusch ska testas under ett års tid.
– Det är för brukarens personliga integritet, att man ska slippa ha personal som tvättar en, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs hela artikeln här