Help Center

White Papers

Elderly and care personnel’s user experiences of a robotic shower

Due to medical progress and improved living conditions, the global population is aging (Coughlin et al., 2006; WHO [World Health Organization], 2018). It has become to readdress the concept of elderly health so that health policies support the ability of older people “to do the things that are important to them regardless of their functional capacity” (Beard and Bloom, 2015, p. 660). Thus, all elderly, regardless of functionality, should have the right to exert control over their own lives and what brings it meaning…

Författare: Charlotte Bäccman, Linda Bergkvist and Per Kristensson

Läs Mer

Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Varje år faller cirka 100 000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka sjukvården. Cirka 2 000 äldre personer avlider varje år till följd av fallolycka, enligt den definition som använts i föreliggande rapport.

Mot bakgrund av detta har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utföra hälsoe- konomiska beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt, som ligger inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens område…

Författare: SocialStyrelsen

Läs Mer

Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd?

För att göra beräkningar av kostnadseffektivitet av fallpreventiva åtgärder måste effekterna av dessa åtgärder identifieras och beräknas. Syftet med fall- preventiva åtgärder är att minska mängden fall, och i förlängningen mängden fallskador och konsekvenserna av dessa. Med bakgrund av det borde en ef- fekt av fallpreventiva åtgärder vara att kostnader relaterade till fallskador minskar.

Ytterligare en effekt av fallpreventiva åtgärder borde vara att hälso- relaterade konsekvenser till följd av fallskador för den enskilde minskar…

Författaren: Socialstyrelsen

Läs Mer

Cost effectiveness of an intervention focused on reducing bathing disability

The onset of bathing disability among older people is critical for a decline in functioning and has implications for both the individuals’ quality of life and societal costs. The aim of this study was to evaluate long- term cost effectiveness of an intervention targeting bathing disability among older people. For hypothetical cohorts of community-dwelling older people with bathing disability, transitions between states of dependency and death were modelled over 8 years including societal costs. A five-state…

Författare: Magnus Zingmark, Ingeborg Nilsson, Fredrik Norström, Klas Göran Sahlen, Lars Lindholm

Läs Mer