Avtal med Roux Healthcare om Distribution och Installation av Freja & Poseidon

Robotics Care inleder distributions- och installations-samarbete med Roux Healthcare.

Roux Healthcare levererar allt från certifierat underhåll av avancerad medicinsk teknik till renovering och reparation av exempelvis sjukhussängar och rullstolar. Roux Healthcare stödjer även offentliga och privata hälso- och sjukvårdsaktörer med såväl inköp och logistik som med finansiering via hyra eller leasing. Roux Healthcare kommer i första hand att jobba med montering, installation, service och underhåll av Poseidon och Freja.