Måsta Ängs akademiska vård- och omsorgsboende satsar på version 2 av Poseidon

Måsta Äng är en av Sveriges mest progressiva omsorgsbodenden, en mötesplats för boende, anhöriga, personal, studenter, lärare, forskare, äldre personer och innovatörer inom området äldreomsorg. Måsta ger förutsättningar för kompetenshöjning, samproduktion och kvalitetsutveckling i såväl vård- och omsorgsverksamhet som i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Viktor Hård områdeschef vård och omsorgsboende på Eskilstuna kommun lyfter fram vikten av ny välfärdsteknik. Det finns stora förhoppningar på Poseidon version 2 på Måsta Äng, enligt Viktor. Den nya versionen av Poseidon har potential att lösa flera problem simultant i en duschsituation för brukaren och för vårdgivare. Detta är en förutsättning för att välfärdsteknik ska fungera på ett tillfredställande sätt.