Utmaning demografi välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi och demografiska utmaningar

Välfärdsteknologi i Norden och Stockholm

Satsning på välfärdsteknologi är ett måste för Sveriges demografiska utmaningar. Fler och fler län och landsting satsar på innovation och ny teknik för att hitta framtidens lösningar inom äldreomsorg. Nordic Independent Living Challenge och Stockholm Digital Care är två initiativ med ambition att med välfärdsteknologi och innovation möta de demografiska utmaningarna.

Det är tydligt att utmaningarna med vår demografiska utveckling tas på allvar, säger Thomas Ryberg, VD Robotics Care. Oavsett om de nya lösningarna är e-tjänster, baserade på robotteknik eller mekaniska lösningar så kommer äldreomsorgen i Sverige se mycket annorlunda ut inom kort.

Vi har bara några få år på oss att möta framtidens enorma behov så nu gäller det att vara på, konstaterar Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm i DNs artikel om Nordic Independent Living Challenge

Nordic Independent Living Challenge arrangerades tillsammans av Nordens fem huvudstäder. Det är en tävling för innovationer som kan främja ett självständigt liv för äldre och personer med funktions nedsättning. Över 400 bidrag kom in och fem finalister tagits fram. Läs mer om tävlingen och resultatet här

Ett annat utvecklingsprojekt är Stockholm Digital Care, som är ett femårigt EU-projekt med syfte att ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma. Projektet har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknologi.

Oavsett var i Sverige så är förväntningarna höga. Det kommande teknikskiftet kopplat till vår demografiska utmaning, förväntas precis som alla andra skiften att, både spara pengar och hjälpa människor att leva ett mer självständigt – och hälsosammare – liv. Det är precis samma förväntningarna som vi vet att Poseidon kommer att infria gällande de äldres och rörelsehindrades möjlighet att själva sköta sin hygien,  avslutar Thomas Ryberg.