Teamet

Thomas Ryberg

Founder

Daniel Rumack

CEO & Sales Manager

daniel.rumack@roboticscare.com

Johan Sjögren

Marketing Manager & Business Development

No image available

Johannes Appegård

Board Member

Jens-Mogensen

Jens Mogensen

Board Member

Martin Ingvar MD

Advisory board

Olle

Olle Bergström

Board Member

 

Har en allmän fråga till vårt team?